Dostępne kursy


Podsumowanie kursu - Awans zawodowy nauczyciela mianowanego – przygotowanie do zakończenia stażu na nauczyciela dyplomowanego

Kurs prezentuje możliwości pracy zdalnej z wykorzystaniem wielu różnych narzędzi google (google dysk, google dokumenty, google arkusze, google prezentacje, oraz usługę gmail)

Kurs prezentuje możliwości pracy zdalnej z wykorzystaniem narzędzia google classroom